Disclaimer www.ruchtischoenen.nl

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Ruchti Schoenen. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Ruchti Schoenen.

De informatie op de website wordt door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers via internet verzonden worden.

Ruchti Schoenen sluit alle aansprakelijk-heid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website www.ruchtischoenen.nl

Hoogezand, 12 april 2016.