Adres:A. Plesmanlaan 24C, 9615 TH Kolham

Privacyverklaring

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de EU. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden, treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Persoons- en administratieve gegevens:

Op onze site voeren wij IT-gerelateerde werkzaamheden uit.

Bij deze werkzaamheden komen wij persoons- en administratieve gegevens tegen. Hier gaan wij uiterst zorgvuldig mee om en zullen wij nooit verstrekken aan derden.