Uw orthopedische schoenen zijn met zorg en vakmanschap gemaakt. Het is daarom vanzelfsprekend dat op een dergelijk kwaliteitsproduct goede garanties worden gegeven.  3 maanden op pasvorm bij een gelijkblijvende situatie. 6 maanden op materiaal bij normaal gebruik.

Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over het door ons gemaakte product, neemt u dan contact met ons op. Kunnen we er helemaal niet uitkomen, dan is er nog een onafhankelijke geschillencommissie. Documentatie hiervan is op te vragen bij de NVOS. www.nvos.nl

Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH)

Uiteraard zijn wij erkend door de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (S.E.M.H.).

De S.E.M.H. is een onafhankelijke stichting die de erkenningsregelingen voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen beheert. De S.E.M.H. heeft tot doel het kwalificeren van leveranciers in de de gezondheidszorg; het bevorderen van het imago in de markt van onderhavige leveranciers en het bieden van waarborgen aan afnemers die gebruik maken van door leveranciers aangeboden diensten.

Erkende leveranciers voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van hulpmiddelen.