Omdat wij zorgcontracten hebben afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars komen de door ons gemaakte orthopedische, semi-orthopedische schoenen en steunzolen voor vergoeding in aanmerking.

De schoenen worden voor het grootste deel vergoed door de verzekering maatschappij. Wel is er een eigen bijdrage verschuldigd.

In 2022 bedraagt deze bijdrage voor 16 jaar en ouder  € 124,00 per paar.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 62,00 per paar.

Hiervoor moeten de volgende regels in acht worden genomen:

Een eerste verstrekking dient door een specialist te worden voorgeschreven. Dit kan een orthopedisch chirurg, een revalidatiearts, dermatoloog of een reumatoloog zijn.

Herhalingsparen kunnen doorgaans door ons geleverd worden zonder voorafgaande toestemming.

Dit geldt tegenwoordig bij een aantal zorgverzekeraars bij een eerste verstrekking. Heeft u eenmaal een paar orthopedische schoenen of semi-orthopedische schoenen verstrekt gekregen, dan kunt u eens in de 18 maand voor een herhalingspaar in aanmerking komen (zonder aanvraag vooraf).

Verder bestaat er de mogelijkheid eens per 3 jaar een reservepaar aan te vragen. Dit mag 3 maanden na de verstrekking van het eerste paar schoenen. Tijdens uw bezoek aan ons bedrijf zullen wij u uitgebreid voorlichten en van de meest actuele informatie voorzien.

LET OP: de eigen bijdrage staat los van uw eigen risico. Eigen bijdrage is een door u te betalen wettelijk bepaald bedrag dat de zorgverzekeraar aan ons in mindering brengt.

Het eigen risico bedraagt in 2022 € 385,00.

Dit bedrag, of een deel hiervan, brengt de zorgverzekeraar bij u in rekening zodra u aanspraak maakt op bepaalde zorg.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar.